Ontwikkelingen binnen de zorg vraagt om een nieuwe visie op zorgvastgoed en vastgoedbeheer Estea biedt mogelijkheden voor een oplossing op maat

Estea adviseert zorginstellingen en woningcorporaties bij vastgoedvraagstukken en huisvestingstrategie. Dit biedt perspectief voor zorginstellingen en corporaties, maar ook voor investeerders in vastgoed. Estea brengt vraag en aanbod bij elkaar. Bekijk ook onze website EsteaCapital.nl

Voor zorginstellingen

Zorginstellingen worden gedwongen na te denken over de herstructurering en financiering van haar zorgvastgoed. De vraag is of verkopen en terug huren of het vastgoed in eigendom houden, waarbij de financiering van zorgvastgoed en nieuwbouwambities steeds moeilijker te verwezenlijken is. Van belang is dat de vastgoedportefeuille langjarig is gefinancierd.

Estea biedt de mogelijkheid
– om zorgvastgoed langjarig te financieren met behulp van een zorgvastgoedfonds
– om kopers voor zorgvastgoed te zoeken binnen haar netwerk
– om aan- en verkooptrajecten en aan- en verhuurtrajecten te begeleiden
– voor een financieringsconstructie op maat


Voor marktpartijen

De ontwikkelingen binnen de zorgbranche biedt uitstekende mogelijkheden voor vastgoedeigenaren, aannemers en ontwikkelaars. Gezien de grote vraag om kwantitatief en kwalitatief hoogwaardig zorghuisvesting en zorgfaciliteiten. Gespecialiseerde vastgoedpartijen kunnen vastgoed realiseren die inspeelt op huidige/toekomstige zorgvraag en oog heeft voor alternatieve aanwendbaarheid.

Estea biedt de mogelijkheid
– om hierin regiepartner te zijn die de taal van beide werelden spreekt
– voor de invulling van huisvesting (huurcontract)
– voor het vinden van een belegger bij projecten


Voor corporaties

Woningcorporaties worden gedwongen zich te richten op de kernactiviteiten, sociale woningbouw. Maatschappelijk vastgoed wordt steeds moeilijker te financieren waardoor verkoop noodzakelijk wordt. Daarnaast voldoen steeds meer zorgcomplexen uit de jaren 70 en 80 niet meer aan de eisen van deze tijd, zorginstellingen zeggen hun huurcontracten op, waardoor leegstand ontstaat.

Estea biedt de mogelijkheid
– om kopers voor maatschappelijk vastgoed te zoeken binnen haar netwerk
– om aan- en verkooptrajecten en aan- en verhuurtrajecten te begeleiden
– om nieuwe invullingen te geven aan leegstaande zorgcomplexen
– om taxaties uit te voeren