Estea biedt een totaaloplossing voor uw huisvesting waarmee u beantwoordt aan marktontwikkelingen en klantwensen.

De invoering van de integrale prestatiebekostiging en het scheiden van wonen en zorg, betekent voor zorgorganisaties de overstap van een stabiele aanbodgestuurde budgetbekostiging naar een risicovolle, maar kansrijke prestatiebekostiging op basis van vraagsturing. Marktbenadering en klantgerichte huisvesting zijn hiermee belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering van zorginstellingen geworden waarvan de lasten uit de verkoop van zorgproducten terugverdiend moeten worden. Deze nieuwe situatie vraagt om een bedrijfsmatige invulling van uw businessmodel, zorgvisie en uw huisvesting. De kwaliteit van uw dienstverlening en uw huisvesting wordt een onderscheidend sellingpoint. De aanpak moet maximaal renderen en optimaal ingezet worden binnen deze nieuwe doelstellingen.

Estea adviseert zorginstellingen vanuit een ondernemersvisie bij deze vraagstukken. Vanuit ons CARE model ondersteunen wij zorginstellingen bij het analyseren van markten en doelgroepen en vertalen dit naar een effectief businessmodel. Wij leggen de relatie tussen een marktgerichte aanpak voor het verlenen van zorg en een optimale invulling van uw huisvesting, beheer en exploitatie. Estea adviseert, regisseert en brengt samenhang in de doelstellingen van uw zorgorganisatie.