Estea begeleidt gemeenten bij de overheveling van AWBZ naar WMO waarmee uw gemeente beantwoordt aan marktontwikkelingen en klantwensen

Het kabinetsbeleid gaat gepaard met fundamentele bezuinigingen, waarbij gemeenten verantwoordelijk worden voor een substantieel deel van de zorg met passende huisvesting voor ouderen en gehandicapten terwijl de beschikbare middelen beperkt zijn.

Estea is een ondernemende partner voor de zorgbranche. Binnen onze organisatie begeleiden wij gemeenten en zorginstellingen vanuit een ondernemersvisie bij vraagstukken die te maken hebben met de organisatie en marktbenadering in relatie tot zorg en huisvesting.
Estea heeft inzicht in de vraag naar de diverse woonvormen voor senioren in de toekomst en de investeringsopgave die hiermee gepaard gaat. Dit vormt een goede basis om de nieuwe verantwoordelijkheden voor uw gemeente invulling te geven. Om tot een concreet plan van aanpak te kunnen komen per gemeente, hanteert Estea het C.A.R.E. model. Een gefaseerde aanpak waarmee effectief wordt gewerkt aan een passende oplossing voor uw gemeente bij dit thema.

Het resultaat
Estea kan in samenwerking met u en de stakeholders de volgende doelen realiseren:
– Kostenbeheersing door verminderd beroep op beperkte middelen WMO
– Beperken knelpunten bij uitvoering WMO
– Commitment stakeholders voor eigen expertisegebied
– Beleidsvisie realisatie voldoende passende huisvesting


Klik voor het organisatieschema