Verbouwing Nudehof van start

Na een intensieve periode van voorbereiding gaat het daadwerkelijk beginnen: de verbouwing van de Nudehof in Wageningen. Het startsignaal voor de verbouwing werd donderdag 27 september gegeven door mevrouw Capelleveen, bewoner van de Nudehof. Samen met Mathilde, medewerker van Opella en André Walhout van aannemingsbedrijf Renomeer nam mevrouw Capelleveen de sloophamer ter hand om het eerste muurtje neer te halen.

Een grondige renovatie gaat er voor zorgen dat de Nudehof klaar is voor de toekomst. In het gebouw worden 65 zelfstandige appartementen gerealiseerd, waar senioren veilig en verzorgd kunnen wonen. Om dit te realiseren heeft Opella, voormalig eigenaar van de Nudehof, het gebouw verkocht aan zorgvastgoedbelegger Estea. Als eigenaar van het gebouw richt Estea zich op de huisvesting en op de verhuur van de appartementen. Opella blijft zorg en diensten bieden in de Nudehof en zal ook de wachtlijst van kandidaat-huurders gaan beheren.

Eerste appartementen gereed

Om te zorgen dat de bewoners van de Nudehof zo min mogelijk overlast van de verbouwing ondervinden, wordt deze uitgevoerd in twee delen. Volgens planning is half april 2019 het eerste deel van de verbouwing gereed. De eerste bewoners kunnen dan hun nieuwe appartement betrekken. Het tweede deel van de verbouwing gaat op dat moment van start en duurt ook een half jaar.

Najaar 2019 is de Nudehof naar verwachting volledig gerenoveerd. “Het wordt een heerlijke woonplek voor senioren in Wageningen’, aldus Erik van den Brand van Estea. “De komende periode moet er een enorme klus geklaard worden om 65 mooie appartementen te realiseren. Dat geeft rumoer en soms ook overlast, het is een spannende periode. Maar met een goed team gaan we intensief aan het werk. We steken er met elkaar de schouders onder.”

Wonen in de Nudehof

De appartementen in de Nudehof zijn bedoeld voor senioren met een zorgvraag. Zij huren in het vernieuwde gebouw een eigen appartement, waarbij goede zorg wordt geboden in een veilige omgeving. Daarnaast blijft de Nudehof een centrale plek innemen in de wijk, waar ruimte is voor ontmoeting en activiteiten worden georganiseerd. Ook blijft de mogelijkheid voor bewoners van de appartementen en mensen uit de wijk om een aantal dagen per week een warme maaltijd te gebruiken in de Gasterij op de begane grond.

Overige nieuwsitems:

Open huis en start verhuur fase 2 woonvoorziening Oorden Staete, Rotterdam >>
Start bouw voor Gasthuis St. Jan de Deo in Millingen >>
De Stolpe in Harskamp ontvangt hoog bezoek! >>
Gasthuis St. Jan de Deo krijgt nieuw jasje! >>
Amalia Staete start met bouw van 24 appartementen >>
Mooi artikel over de transformatie van Oorden Staete in Renovatie Totaal >>
Feestelijke start voor transformatie De Stolpe in Harskamp! >>
Westhoek feestelijk geopend >>
Startbouw voor De Stolpe >>
Succesvolle inloopmiddag Residentie Slingerdael! >>
Start verhuur appartementen Oorden Staete >>
Vier keer ‘ja’ voor huwelijk Adelaarkerk >>
Toekomst de Westhoek in Zevenbergen komt dichterbij >>
Onthulling bouwbord markeert officiële start Huize Rehoboth in Kootwijkerbroek >>
Bouwbord De Pastorij in Barneveld feestelijk onthuld! >>
De Burcht Rotterdam opgeleverd >>
‘Mantelzorg’ voor vastgoed biedt nieuwe kansen >>
Officiële opening Norschoten in Barneveld >>
Start renovatie Nudenoord ingeluid >>
Extra informatiemiddag De Stolpe - Harskamp >>
Nieuwbouw woonzorgcentrum De Bunterhoek >>
Nieuwe toekomst voor het Juliana ziekenhuisterrein >>
Planpresentatie De Stolpe - Harskamp >>
Nieuwe toekomst voor De Stolpe Harskamp >>
Tweede informatieavond De Pastorij Barneveld >>
Verzorgingshuis De Stolpe in Harskamp is aangekocht door Estea Capital >>
Start renovatie Westhoek officieel ingeluid >>
Ondertekening design and build overeenkomst >>
Samenwerking door verkoop, Nudenoord 38 te Rotterdam is aangekocht door Estea Capital >>
Pastorij nieuws - Barneveld >>
Goed bezochte bewonersbijeenkomst De Westhoek - Zevenbergen >>
Estea zoekt een projectmanager voor (zorg)vastgoedprojecten >>
Renovatie De Westhoek in Zevenbergen begint dit najaar >>
Oplevering De Shelter in Veenendaal >>
Transport tijdelijke huisvesting >>
Opbrengst online koffiewinkel geheel naar kinderhulp! >>
Overeenkomst nieuwbouw Philadelphia op voormalig Campina-terrein Woerden >>
Een volgende stap in de nieuwbouw van Plan Dwarsakker >>
Plan nieuwbouw 18 zorggeschikte huurappartementen is gepresenteerd! >>
Bouw nieuw wooncomplex in Barneveld >>
Zorgeloos wonen in Barneveld >>
Procesbegeleiding seniorenwoningen Dwarsakker, Zwartebroek >>
Goed bezochte bewonersbijeenkomst Zevenbergen >>
Afronding transformatie Verpleeghuis Norschoten - Barneveld >>
Fundering tijdelijke huisvesting >>
Veel interesse voor gezondheids- en woonzorgcentrum Dwarsakker >>
Gezondheidscentrum in voormalig politiebureau >>
Woonzorgcentrum in Zwartebroek >>
Nieuwbouw van 52 revalidatie- en verpleeghuisplaatsen opgeleverd >>
Estea begeleidt ontwikkeling woonzorgvoorziening >>
Estea Capital koopt en transformeert woonzorgcentrum >>
Verkocht: tijdelijke verpleeghuiskamers >>
Best Practice - Marktonderzoek >>
Opening schoolgebouw >>
Zorgwoningen in Kootwijkerbroek >>
Oplevering van 32 verpleeghuisappartementen >>
Wonen en zorg in de Leidsche Rijn >>
Dakopbouw en interne renovatie bij Norschoten in Barneveld >>
Centraal bureau Adullam officieel geopend >>
Te koop: tijdelijke verpleeghuiskamers >>
Elektriciteitsmasten voor de Senior High >>
Reformatorisch woonzorgcentrum >>
Bouw Senior High in Ghana >>
Vervolg informatieavond De Pastorietuin >>
Oplevering Centraal Bureau Adullam - Barneveld >>
Estea Capital maakt lease van zorgvastgoed mogelijk >>
Verouderd vastgoed hangt zorg als molensteen om de nek >>
Nieuwe woonzorgboerderij in Kardinge >>
Plannen voor woonzorgcentrum in Veenendaal >>
Promo film Estea >>
Een nieuwe businesscase voor een 'Zorgeloze toekomst' >>
Fietsers en donateurs bedankt! >>
Estea fietst voor Stichting 'De Hoop' >>
Verbinding Drostendijk en Klaverweide >>
De bouwput voor Revalidatie Klaverweide >>
2 april: uniek seminar over zorg, vastgoed en technologie >>
Voortgang Senior High >>
Hoogste punt voor Adullam Centraal Bureau >>
Combinatie ouderenzorg en een nieuwe kerk >>
Opening verpleegtehuis Kootwijkerbroek >>
Bouw van de school in Ghana >>
De bouw van een Senior High >>
Oplevering Kootwijkerbroek inzicht >>
Nieuwbouw Drostendijk en Revalidatie Klaverweide >>
School in Ghana >>
Mini seminar 'Veilig wonen: meer doen met minder" >>
Startbouw Centraal Bureau Adullam >>
Omgevingsvergunning Drostendijk/Klaverweide >>
Ondertekening aannemingsovereenkomsten >>
Interactieve mini seminar 'Veilig wonen: meer doen met minder' >>
Begeleiding tijdens totale proces Kootwijkerbroek >>
Bouwwerkzaamheden zijn gestart! >>
Domotica maakt zorgconcept veilig en efficiënt >>
Omgevingsvergunning Drostendijk/revalidatie Klaverweide >>
Huize Nieuwoord is geopend! >>
Ondertekening aannemingsovereenkomst Theaterplein - Barneveld >>
Reformatorische ketenzorg in Veenendaal >>
Opening woonzorgcentrum in Putten >>
Ondertekening huurovereenkomst 32 verpleegappartementen >>