Estea, dé ondernemende regiepartner voor de zorgbranche

Estea is een ondernemende regiepartner voor de zorgbranche. Binnen onze organisatie begeleiden wij zorginstellingen en gemeenten vanuit een ondernemersvisie bij vraagstukken die te maken hebben met de bedrijfsvoering en marktbenadering in relatie tot zorg, huisvesting en vastgoedbeheer. Lees meer>

Wat mag u van Estea verwachten?

  • Ondernemersvisie op zorghuisvesting
  • Estea legt de relatie tussen marktgerichte aanpak, zorg en huisvesting
  • Kennis van de zorgmarkt
  • Regiepartner in totale proces

Voor zorgaanbieders

De integrale prestatiebekostiging en het scheiden van wonen en zorg, betekent voor zorgorganisaties de overstap van een stabiele aanbodgestuurde budgetbekostiging naar een risicovolle, maar kansrijke prestatiebekostiging op basis van vraagsturing. Lees meer>

Voor gemeenten

Het kabinetsbeleid gaat gepaard met fundamentele bezuinigingen, waarbij gemeenten verantwoordelijk worden voor een substantieel deel van de zorg met passende huisvesting voor ouderen en gehandicapten terwijl de beschikbare middelen beperkt zijn. Lees meer>

Huisvestingstrategie

Estea adviseert zorginstellingen en woningcorporaties bij vastgoedvraag- stukken en huisvestingstrategie. Dit biedt perspectief voor zorginstellingen en corporaties, maar ook voor investeerders in vastgoed. Estea brengt vraag en aanbod bij elkaar. Bekijk ook onze website EsteaCapital.nl. Lees meer>

Onze CARE-aanpak

Vanuit haar ruime expertise heeft Estea het CARE model ontwikkeld. Een systematische aanpak waarin alle essentiële onderwerpen in de juiste volgorde worden behandeld en vertaald naar een effectieve strategie. Lees meer>